Зімянін, М. В. Важнейшая задача партыйных арганізацый у заходніх абласцях БССР

Зімянін, М. В. Важнейшая задача партыйных арганізацый у заходніх абласцях БССР / М. Зімянін // Большэвiк Беларусi. - 1949. - № 11. - С. 41-57.