Зімянін, М. В. Баявыя задачы нашай моладзі

Зімянін, М. В. Баявыя задачы нашай моладзі : (з выступлення сакратара ЦК ЛКСМБ тав. Зімяніна на нарадзе брыгадзіраў камсамольска-маладзежных брыгад) // Советская Белоруссия. - 1944. - 28 мая (№ 96). - С. 3.