Гiкала, М.Ф. Вынікі чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і задачы большэвікоў Беларусі

Гiкала, М.Ф. Вынікі чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) і задачы большэвікоў Беларусі : даклад тав. Н. Ф. Гікало на менскім партыйным актыве 17-18 чэрвеня 1935 г. // Большэвiк Беларусi. - 1935. - № 9. - С. 4-19.