Гiкала, М.Ф. У тэрмін і добраякасна правесці веснавую сяўбу

Гiкала, М.Ф. У тэрмін і добраякасна правесці веснавую сяўбу : [з выступлення т. Н. Ф. Гікало на Ўсебеларускім злёце ударнікаў-брыгадзіраў калгасных брыгад] // Большэвiк Беларусi. - 1934. - № 6. - С. 2-7.