Кнорын, В. Г. Праблемы культурнай рэвалюцыі

Кнорын, В. Г. Праблемы культурнай рэвалюцыі : даклад тав. Кнорына на агульным сходзе працаўнікоў асьветы г. Менску 1-га лютага 1928 году // Асьвета. - 1928. - № 2. - С. 3-17.