Кнорын, В. Г. Да пытання аб вывучэнні гісторыі ВКП(б)

Кнорын, В. Г. Да пытання аб вывучэнні гісторыі ВКП(б) / В. Кнорын // Большэвiк Беларусi. - 1936. - № 5. - С. 45-59.