Кароткая гiсторыя ВКП(б)

Кароткая гiсторыя ВКП(б) : Пер. з 2-га рус. выд. / Ред. Кнорын В. / Сост. Панамароў Б. i iнш. - Менск : Белпартвыдавецтва ЦК КП(б)Б, 1936. - 438 с.