Якутаў, У. Д. Заданне павадыра

Якутаў, У. Д. Заданне павадыра : [аб паездцы А. Ф. Мяснікова на Заходні фронт па заданні У. І. Леніна] / Уладзімір Якутаў // Лiтаратура i мастацтва. - 1976. - 19 сакавіка (№ 12). - С. 14.