Былінскі, Іван Сямёнавіч. Вялікая палітычна-гаспадарчая задача

Былінскі, Іван Сямёнавіч. Вялікая палітычна-гаспадарчая задача : з даклада першага намесніка старшыні СНК БССР тав. І. С. Былінскага  // Советская Белоруссия : общественно-политическая газета. – 1944. – 20 мая (№ 90). – С. 2.