Панамарэнка, П. К. Прамова дэпутата П. К. Панамарэнка

Панамарэнка, П. К. Прамова дэпутата П. К. Панамарэнка : [спрэчкі па дакладу тав. В. М. Молатава аб пераўтварэнні Народнага Камісарыята Абароны і Наркамата Замежных Спраў з агульнасаюзных у саюзна-рэспубліканскія Наркаматы на Х сесіі Вярхоўнага Совета СССР 1-га склікання] // Советская Белоруссия. - 1944. - 10 лютага (№ 18). - С. 2-3.