Склад Мінскага абкома КП(б)Б, выбранага IV абласной партыйнай канферэнцыяй

Склад Мінскага абкома КП(б)Б, выбранага IV абласной партыйнай канферэнцыяй // Звязда. - 1946. - 8 снежня (№ 241). - С. 2.