Панамарэнка, П. К. Прамова т. Панамарэнка П. К.

Панамарэнка, П. К. Прамова т. Панамарэнка П. К. : [на XVIII-ым з'ездзе Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)] // Звязда. - 1939. - 15 сакавіка (№ 60). - С. 4.