Панамарэнка, П. К. Справаздача аб рабоце ЦК КП(б) Беларусі. Даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. П. К. Панамарэнка

Панамарэнка, П. К. Справаздача аб рабоце ЦК КП(б) Беларусі. Даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. П. К. Панамарэнка // Большэвiк Беларусi. - 1940. - № 5. - С. 6-83.