Панамарэнка, П. К. Прамова тав. Панамарэнка

Панамарэнка, П. К. Прамова тав. Панамарэнка : [на XVIII Усесаюзнай канферэнцыі ВКП(б)] // Большэвiк Беларусi. - 1941. - № 2. - С. 51-56.