Іофе, Э. Р. Панцеляймон Панамарэнка: малавядомыя старонкі біяграфіі

Іофе, Э. Р. Панцеляймон Панамарэнка: малавядомыя старонкі біяграфіі / Эмануіл Рыгоравіч Іофе // Беларускi гiстарычны часопiс. – 2012. – № 12. – С. 27-35.