Мазураў, К. Т. Прамова сакратара ЦК ЛКСМБ тав. К. Т. Мазурава

Мазураў, К. Т. Прамова сакратара ЦК ЛКСМБ тав. К. Т. Мазурава : [спрэчкі па дакладу на VI сесіі Вярхоўнага Совета БССР] // Советская Белоруссия. - 1944. - 21 красавіка (№ 69). - С. 2.