Мазураў, К. Т. Прамова сакратара ЦК ЛКСМБ тав. К. Т. Мазурава

Мазураў, К. Т. Прамова сакратара ЦК ЛКСМБ тав. К. Т. Мазурава : на VI сесіі Вярхоўнага Совета БССР  // Чырвоная змена. - 1944. - 24 красавіка (№ 15). - С. 2.