Машэраў, П. М. Аб мерапрыемствах па выкананню рашэнняў Сакавіцкага (1965 г.) Пленума ЦК КПСС "Аб неадкладных мерах па далейшаму развіццю сельскай гаспадаркі СССР"

Машэраў, П. М. Аб мерапрыемствах па выкананню рашэнняў Сакавіцкага (1965 г.) Пленума ЦК КПСС "Аб неадкладных мерах па далейшаму развіццю сельскай гаспадаркі СССР" : даклад першага сакратара ЦК КП Беларусі таварыша П. М. Машэрава // Звязда. - 1965. - 29 красавіка (№ 100). - С. 2-3.