Мяснікоў, А. Ф. Чалавек са сваімі прынцыпамі

Мяснікоў, А. Ф. Чалавек са сваімі прынцыпамі : [да 70-годдзя з дня нараджэння У. Бровікава] / Анатоль Мяснікоў. - Рэжым доступу: лакальная камп'ютарная сетка бібліятэкі // Звязда. - 2001. - 15 мая (№ 95). - С. 8.