Адамовiч, Я. А. Заключная прамова старшыні Савету Народных Камісараў Беларускае ССР тав. Яз. А. Адамовіча

Адамовiч, Я. А. Заключная прамова старшыні Савету Народных Камісараў Беларускае ССР тав. Яз. А. Адамовіча // Даклад ураду Беларускае Соцыялiстычнае Совецкае рэспублiкi на 3-й сэсii Цэнтральнага Выканаўчага  камiтэту Саюзу ССР 3-га склiкання. - М. : БДВ, 1927. - С. 87-93.