Адамовiч, Я.А. Прамова тав. Я. Адамовіча

Адамовiч, Я.А. Прамова тав. Я. Адамовіча : па дакладу ўраду Украінскай ССР на ІІ сэсіі ЦВК СССР // Савецкая Беларусь. - 1926. - 23 красавіка (№ 92). - С. 1.